Blog

BLOG

2909, 2020

Podnikání v Japonsku

Už jste někdy uvažovali o podnikání v Japonsku? Japonské hospodářství, které se vyznačuje tvrdou prací, je jedno z nejsilnějších na světě, proto není nic neobvyklého, že nabízí nespočet obchodních příležitostí pro společnosti, které usilují o růst a expanzi. Čtení tohoto článku zabere přibližně [...]

1609, 2020

Nejstarší jazyky na světě

Věděli jste, že na světě existuje přibližně 7000 jazyků, které patří do různých jazykových rodin, jejichž počátky sahají tisíce let zpět? Není přesně známo, který jazyk je nejstarší. Odpověď na tuto otázku totiž vědci stále ještě hledají. Nejstarší záznamy klínového písma pocházejí z [...]

109, 2020

Kdykoliv nebo kdykoli?

Slovo kdykoliv/kdykoli patří mezi slova neohebná, to znamená, že jej nemůžeme časovat ani skloňovat. Podle Slovníku spisovné češtiny patří mezi příslovce, určité jazykové příručky tomuto výrazu připisují i funkci spojky podřadicí.Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty. VýznamSlovo kdykoliv nebo kdykoli vyjadřuje [...]

308, 2020

Jak podnikat v zahraničí?

Podnikatele, kteří chtějí dosáhnout vyššího zisku z podnikání a rozšířit svou činnost, určitě napadne založit firmu v zahraničí. Jedná se vskutku o lákavý nápad, před jeho realizací je ale nutné vše dobře promyslet a zvážit výhody i nevýhody takového postupu. Podnikatelé, kteří [...]

2909, 2020

Podnikání v Japonsku

Už jste někdy uvažovali o podnikání v Japonsku? Japonské hospodářství, které se vyznačuje tvrdou prací, je jedno z nejsilnějších na světě, proto není nic neobvyklého, že nabízí nespočet obchodních příležitostí pro společnosti, které usilují o růst a expanzi. Čtení tohoto [...]

2906, 2020

Digitální turismus

V dnešní digitální době je vyhledávání informací velmi jednoduché, to platí i pro oblast cestování, které patří k nejoblíbenějším aktivitám mnoha lidí. Přestože někteří stále ještě vyhledávají informace pomocí návštěvy turistické agentury a prohlížení letáků, mnozí dávají přednost prohlížení [...]

1609, 2020

Nejstarší jazyky na světě

Věděli jste, že na světě existuje přibližně 7000 jazyků, které patří do různých jazykových rodin, jejichž počátky sahají tisíce let zpět? Není přesně známo, který jazyk je nejstarší. Odpověď na tuto otázku totiž vědci stále ještě hledají. Nejstarší záznamy klínového [...]

1704, 2020

Technické překlady

Návody k použití strojů a produktů nebo opatření pro bezpečnost při práci bývají velmi podrobné a mohou obsahovat i několik desítek stran textu. Překlad může vyjít i na několik tisíc korun. Když si ale dáte pozor na několik následujících [...]

1203, 2020

Překladač Google: Jak funguje?

Co je překladač Google a jak funguje? Překladač Google je internetový překladač, který vznikl roku 2006. Na začátku využíval metody statistického strojového překladu. To znamená, že do programu ukládal miliardy slov. Při překládání pak jednoduše vybral ty nejvhodnější nebo nejoblíbenější [...]

2502, 2020

Kolik stojí překlady?

Pravděpodobně jste již někdy hledali zprostředkovatele překladatelských služeb. Možná jste potřebovali překlad firemních webových stránek, obchodní dokumentace, katalogů, marketingových materiálů či právní dokumentace. Seděli jste u počítače a prohlíželi ceny překladatelských služeb. Čtení tohoto článku zabere přibližně 3 [...]

109, 2020

Kdykoliv nebo kdykoli?

Slovo kdykoliv/kdykoli patří mezi slova neohebná, to znamená, že jej nemůžeme časovat ani skloňovat. Podle Slovníku spisovné češtiny patří mezi příslovce, určité jazykové příručky tomuto výrazu připisují i funkci spojky podřadicí.Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty. VýznamSlovo kdykoliv [...]

1307, 2020

Vokalizace předložek

V češtině platí, že se předložky v některých případech vokalizují, to znamená, že se k nim přidává samohláska „-e“. Tento jev je následkem historického vývoje systému českých samohlásek, zárověň souvisí také se snahou o usnadnění výslovnosti. Vokalicace je v dnešní době běžná u [...]

1305, 2020

Milion nebo milión?

„Podařilo se mu vyhrát milion/milión.“„Dostala několikamilionové/několikamiliónové věno.“Obojí může být pěkné, ale jak to správně napsat? Jedná se o komplikovanější číslovku a pravidla jejího zápisu byla víckrát upravována. Jak tedy v současnosti píšeme toto slovo? Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty. [...]

Přejít nahoru